По пътя на всяка плът

by Владимир Сабоурин

Писането убива
Беше означено на видно място
Ти каза че е яко
Устиска неколко години
После тръгна да осребряваш.