Какво стана с теб

by Владимир Сабоурин

Ти беше хубаво момиче
Разбираше палеше се от поезия
Сражаваше се като медуза горгона
С всички персеевци персиловци живееше
В последния люлин и славейков
Какво ти стана сега си
Пленник в буржоазен квартал
Напрегнат парцал копнеещ
За прозорец на възможност някой
Да ти удари една бърза пишка
Щото осигуряваш хубав терен
Събираш касови бонове
За осребряване какво стана
С теб.

Реклама