Добрия стопанин

by Владимир Сабоурин

Всички сметки платени
Всички преводи направени
Всички данъци внесени
Останали десетки левове
За книги дискове и пури
До края на месеца
Може да го духаш
А и след това.

Реклама