За постоянстването в щастието

by Владимир Сабоурин

Щастливо наебана ти обичаше
Да казваш че аз съм най-щастливия човек

Когато поради съвкупност от комплексни причини
Сред които водещата беше отказа ти да обичаш
Писането ми вече не биваше щастливо наебавана
Ти свикна да казваш че съм нещастен боклук

Това е грешка и ти го знаеш с десет години брак
С мен зад гърба си аз обичам да постоянствам в щастието
И то се базира на писането което така лекомислено отказа
Да обичаш аз го обичам повече от всякога

Писането и щастието
Искат постоянстване.

Реклама