Дължимото за февруари

by Владимир Сабоурин

При дължимото има два варианта

Или искане на пари с възмущение
Защото парите нямат значение с огромни
Писма в тъмни зори с видима адска мигрена

Или празни имейли
Със събджект дължимото за февруари
И сумата цифром

Предпочитам втория
При първия чета само цифрата.