Даниил Хармс „Иван Петрович силно се потял“

by Владимир Сабоурин

Иван Петрович силно се потял в съня си. Той свалил мократа си ношница и лежал съвършено гол под одеялото. В съня му се явил следователят Коган, който му връчил бумаги, за да напише заявление в ГПУ с молба да бъде арестуван. Той отказал да ги попълни.

Реклама