Даниил Хармс „Веднъж Гогол се преоблякъл като Пушкин“

by Владимир Сабоурин

Веднъж Гогол се преоблякъл като Пушкин, отишъл у Пушкин и позвънил на вратата. Пушкин му отворил и се развикал: „Я ела да видиш, Арина Радионовна, аз дойдох!“

Реклама