Описание на чуждата жена

by Владимир Сабоурин

Тя се бави да отвори
И пита кой е с далечен глух глас
Отваря по риза и голи крака
С назидателно изражение
Като жена облекла дреха на любовника си
Както жена пробваща нови дрехи
След съботен излет до близкия мол
Това е чуждата жена.

Реклама