Битие 1:1-31

by Владимир Сабоурин

Тя каза
Ще си тръгна
Но предпочете да не плаща наем
И да живее на петнайсе минути пеш
От работата

И тя каза
Търся голямата любов
Но той се оказа с две деца
Жена болна от рак
И много добър човек

И тя каза
Аз съм човек на думата си
Сега е щастливо разведена
С нелоши месечни постъпления
Тъй и стана

И ето
Беше твърде добро.

Реклама