Даниил Хармс „Телефона ми е 32-15“

by Владимир Сабоурин

Телефона ми е 32-15. Лесно се помни. Трийсе и два зъба и петнайсе пръста.