Даниил Хармс „Поезия трябва да се пише така“

by Владимир Сабоурин

Поезия трябва да се пише така, че всяка отделна мисъл на стихотворението, изказана в проза, да е също така чиста, както и стихът, който я изразява.