Даниил Хармс „Работата над превода“

by Владимир Сабоурин

Работата над превод е почти същото като онази старинна игра, при която на масата се изсипвали куп пъстри парченца картон с причудлива форма, където на едното парченце различаваш половин лице с изблещено око, на друго – листака на клен, на трето – обувка с тока… И когато накрая напаснеш правилно всички отрязъци един към друг – изведнъж като от само себе си се образува картина: например Малечко-палечко при човекоядеца…