Владимир Маяковски „морето си отива“

by Владимир Сабоурин

морето си отива да се отлива
морето си отива да заспива