Владимир Маяковски „както се вика инцидента исчерпън“

by Владимир Сабоурин

както се вика инцидента исчерпън
любовната лодка в бита се разби
С тебе сме квит няма нужда от списъци
на взаимните болки беди и обиди