Размисли за успеха понеделник сутрин

by Владимир Сабоурин

Успеха е превръщане
На труда в капитал

Т.е. превръщане на живия труд
В мъртъв

Не бързай.