Даниил Хармс „Тигър на улицата“

by Владимир Сабоурин

Аз дълго се чудех, отде
Се взе на улицата тигър.
Чудех се чудех,
Чудех се чудех,
Чудех се чудех.
Докат се чудех, вятър духна
И аз забравих за кво се чудех.
Така и не разбрах, отде
Се взе на улицата тигър.

Реклама