Към преподавателската етика

by Владимир Сабоурин

Когато в казуса Добчев/Бакалова се апелира към преподавателската етика, смирено моля да се вземе под внимание следното:

Откакто студентите са paying customers, които, както е известно, винаги имат право, самата идея за „етика“ на отношението преподавател-студент се измества по-скоро в етично неутралната сфера на „духа на капитализма“, който след кончината на конфесионалната му подпорка в „етиката на протестантизма“ е само и единствено високоетичен дух на кинтите.

Vladimir Sabourín, шовинистична крайнолява фашистка свиня, неетичен професор по антична литература

Реклама