От всекиго според възможностите, всекиму според потребностите

by Владимир Сабоурин

Поетите се нуждаят
От много ласка

Карл маркс