Постмодернизъм postmortem

by Владимир Сабоурин

От женена *съставна част от колело
Първо се превърна в разведена

После от разведената
Обратно се превърна в женена

Накрая от женената
Наново се превърна в разведена

Най-добрата постмодернистка
От края на миналия век

Postmortem.

Реклама