Углавно дело № 02-29

by Владимир Сабоурин

Протокол на огледа на стаята и тялото
Акт за запечатване на стаята
Протоколи на разпитите на съседите
В. в. полонска и м. м. яншин
Фотографии на две неразпознати жени
Постановление от 19 април 1930 година
Относно факта на самоубийството
И предаването му в мособлпрокуратурата
Стреляна гилза разписка на л. ю. брик
За получените пари и пръстени

Реклама