Доброто винаги побеждава

by Владимир Сабоурин

Ти държеше да бъдеш добрата
Аз държех да бъда лошия

Първо в споразумението на любовта
Доброто струваше скъпо
Злото беше безплатно

После в споразумението за развод по взаимно съгласие
Доброто струваше още по-скъпо
За злото трябваше да се плаща

Накрая в споразумението за писане на поезия
Без взаимно съгласие най-отдолу с дребен шрифт
Пишеше до болка познатия подпис се чете идеално

Доброто винаги побеждава.

Реклама