Резолюцията

by Владимир Сабоурин

Аз пиша литературната история.
Един ректор на АОНСУ

Другарю ежов!
Обърнете много Ви моля
Внимание на писмото на брик
Маяковски е бил и си остава
Най-добрият най-талантливият
Поэт на нашата съветска епоха
Безразличието към неговата памет
И към неговите произведения е
Престъпление ако има нужда
От моята помощ насреща съм
Привет! й. сталин

Реклама