Якобсон в Прага

by Владимир Сабоурин

Новината за самоубийството
На владимир владимирович ме завари
В прага какво да кажа

Заключих се в квартирата
Като поет като шаман
А аз съм учен

За да формулирам
Смятат връзката между поезията му
И революцията за самоочевидна

Аз виждам връзка
Между революцията и смъртта.

Реклама