Поезия vs. музика

by Владимир Сабоурин

Слушахме тази музика заедно
Но кво значи заедно

Това харесвам на поезията
Там никой не може да те работи

Че сте чели заедно
Брехт.