Спомен за един разговор с Маяковски за Лиля Брик

by Владимир Сабоурин

Знам че ти беше нужна
Като липсващото семейство на дете
На разведени родители

Беше ти трудно майка ти да е курва
По всички свещени канони на марксизма
Свободата сексуалната революция

Страшно е когато една жена е
Курва по душа и най-добрата ти читателка
Настина ли си сигурен

Че нямаше да намериш
Друга читателка

Реклама