Покаяние

by Владимир Сабоурин

Имаше такъв филм
В началото на перестройката
Тогава смъртта беше малолетна
Руска съученичка в трети клас
Не съм го гледал
Принципно не чета
И не гледам нашумели неща
Но мога да си представя
За какво идеше реч
Грузински сигурно е хубав

Дойде времето
С много смърт дърта смърт
Смъртта старица от българия
Дойде времето на покаянието
Покайвам се
Че от 1993 до 2016 г. включително
Бях сътрудник на издание
Отгледало номенклатурата
На съвременната българска литература
Нейните апаратчици
И народния писател

Със сътрудничеството си
В това издание аз служех
За параван на функционери
На литературно движение
За права и свободи
На децата на провинциалната
Червена дребна буржоазия
Имаща да става столична
Дребна бембена буржоазия
На бъдещи ректори
Министри на образованието и науката
Народни писатели

При следващата перестройка
Следващия мирен преход
От социализъм към капитализъм
В някой друг филм
След следващите избори
В някой друг живот

Избави ме
От покаянието.

Реклама