А вас любил: любовь еще, быть может

by Владимир Сабоурин

Колкото по-кърваво, толкова по-добре
Разстрел от десет крачки разстояние

Ако никой не улучи от първия път
Следва повторна размяна на изстрели

Балдъзата заложи сребърните прибори
От чеиза си, за да се купят пистолетите

Бързо пада януарската нощ
Нека побързаме.

Реклама