Анонимното писмо

by Владимир Сабоурин

Анонимното писмо което написах
И изпратих до пушкин е разновидност
На мистификацията като светско развлечение
Широко разпространено в началото на деветнадесети век
На запад и в частност във франция с известно закъснение
Навлязло във виена и стигнало до петербург подражавайки
На съответните игри в най-източната западна столица
Начинът на изпращане и стилът на писмото се дължат
Изцяло на служебното ми положение на чиновник
Апаратчик от средния ешелон в министерството на просветата
В пасквила ми намира отражение литературният бит търканията
И съперничествата широко известни в тесен чиновнически кръг
Горд съм че мистификацията ми стана обществено достояние
С минимално закъснение спрямо виенските образци
Ефектът й надскочи най-смелите ми очаквания
Известни са две версии за реакцията на пушкин
При получаването на писмото според едната той заявил
Че ако някой наплюе отзад дрехата му задължение на камердинера е
Да я почисти другата звучи по-достоверно това е все едно бил казал
Да докоснеш с ръка говно, е неприятно е но си измиваш ръцете
И край наистина край впечатляващо нали.

Реклама