Потъпка смъртта

by Владимир Сабоурин

Потъпка смъртта съкруши дявола
Бетонен ангел с провиснала от липсваща благославяща ръка
Ръждива арматура потъпка смъртта съкруши дявола

Потъпка смъртта съкруши дявола
Комин на топлоелектроцентрала в края на пътя
На всяка плът потъпка смъртта съкруши дявола

Потъпка смъртта съкруши дявола
Виното на кръст върху вече покритото лице
На покойника потъпка смъртта съкруши дявола

Потъпка смъртта съкруши дявола
Гумените ботуши натежали от кал давайте момчета
Имаме за бог да прости потъпка смъртта съкруши дявола

Потъпка смъртта съкруши дявола
Делови човечен любезен посредник
Между двата свята потъпка смъртта съкруши дявола

Потъпка смъртта съкруши дявола
Ще подравним ще утъпкаме дървена рамка
Срещу шейсе лева потъпка смъртта съкруши дявола

Потъпка смъртта съкруши дявола
Хангари на трамвайно депо поле от кал
На окопна война няма страшно даде знак отчето

Потъпка смъртта съкруши дявола

Реклама