Дуелът

by Владимир Сабоурин

На френски:
Искам да кажа само едно
Ако не приключим въпросът още днес
При първата среща
Ще се изплюя в лицето му
И в лицето на баща му.

Дуелът трябвало да се състои
Същия ден в пет следобед
Зад черната рекичка
Нямало предимство
На първия изстрел
Не се допускали никакви
Лични обяснения между противниците
В случай на необходимост
С тях се нагърбвали секундантите

Без да прочете условията
Пушкин се съгласил с всичко
Секундантът му наел двуместна шейна
Първо минал през оръжейния магазин
За пистолетите които пушкин
Бил избрал предварително

Той вече го чакал
В сладкарницата на волф
Било около четири
Пушкин изпил чаша лимонада
Или вода секундантът
Не си спомня точно
Излезли от сладкарницата
И се качили в шейната

По пътя се засекли
С г-жа пушкина която минавала с карета
Секундантът я разпознал
Тази среща би могла да спре адската машина
Но жената на пушкин била късогледа
А пушкин гледал на другата страна

Денят бил ясен
Стигнали на уреченото място
Едновременно с противника
Двамата секунданти намерили притулена
От гъсти храсти площадка където предстоящото
Щяло да бъде скрито
От погледа на файтонджиите

Снегът бил до коляно
Секундантите отъпкали пътечката
По която противниците
Да вървят един срещу друг
И маркирали с шинелите си
Бариерите преди които трябвало
Да се произведат изстрелите
Било към минус петнайсет градуса
С доста силен вятър

Секундантите разположили противниците
На техните позиции връчили им
Пистолетите и бил даден знак
С шапка да тръгват
Към бариерите

Пушкин пръв стигнал
До своята бариера спрял се
И се прицелвал от място
Противникът му стрелял
Преди да стигне до бариерата

Падайки пушкин казал
На френски: мисля
Че бедрената ми кост е раздробена
Всъщност бил уцелен
Долу вдясно в корема
Пистолетът му се забил с дулото в снега
Секундантът му връчил резервния

Опирайки се на лявата ръка
Пушкин се приповдигнал и стрелял
Противникът му бил ранен
В дясната ръка
Която той държал пред гърдите си
Куршумът минал през меките тъкани
Без да засегне кост и се спрял
В металното копче на мундира.

Бележка на френски:
Според свидетелство
На секунданта на дантес
Силният вятър ги накарал
Да потърсят убежище
В малка елхова горичка
Т.е. дуелът се състоял не сред храсти
А сред елхи
И се укривали не от погледа
На файтонджиите
А от януарския вятър.

Реклама