Некои съображения за некомерсиалното изкуство

by Владимир Сабоурин

Пеенето е заменено с крясък
На места се превръща в какафония
Изразителността на чувствата
Която иска читателят и маркетингът са
Заменени с бесен автономен труд

В изкуството трябва да се изразяват
Прости и силни чувства
Некомерсиалното изкуство обаче
Отрича простотата реализма разбираемостта
Естественото звучане на естествения
Тъжното на красивия
Физическото на правилния пиар
Убежищата на пандемийния

Способността на красивото изобщо
Да увлича масите е принесено
В жертва на дребнобуржоазните
Формалистични напъни

Това е игра, която може да свърши
Много зле

Резолирано: Сталин