Застрахователят

by Владимир Сабоурин

Моралния патос
Докато в антрето смърди на пръч е
Морално опасен т.е. в правен финансов
И застрахователен смисъл ситуация
При която един човек взима решение за това
Колко риск да поеме докато някой друг
Поема разходите или: по-рисково поведение
На застрахованата страна при съзнанието
Че този риск ще бъде поет от някой друг
Смрадта в антрето информира
Кой е застрахователят.

Реклама