Самопризнания на Д. И. Ювачов, арестуван като лидер на антидемократична нелегална групировка в областта на детската литература

by Владимир Сабоурин

Аз съм идеологът
На антидемократична група литератори
Основно работили в областта
На детската литература

Автор съм на авангардни
По същността си контрареволюционни
Стихотворения изявявал съм се
В антидемократични литературни салони

Съзнателно привнасях
В областта на детската литература
Политически враждебни на съвременността
Идеи вредях на делото на демократичното възпитание
На подрастващите поколения

Авангардната ми детска поезия
Недвусмислено противопоставена
На материалистическите установки на демократичната
Художествена литература изцяло се базира
На една мистично-идеалистична философия
Която в съвременните условия
По същността си е контрареволюционна

Признавам, че оглавявайки
Гореупоменатата групировка
Детски писатели целенасочено творях
Антидемократично дело

Подменях темата
За пионерското движение
С игрословици и броилки
Действащи разложително
Върху детското въображение

Книжките ми за деца
Могат да бъдат разделени
На антидемократични и халтурни
Бях едновременно саботьор
И приспособенец

Успях нито веднъж
Да не употребя думата пионер
Пишех за пионерското движение
Като за сборище на белогвардейски
Бойскаути

Резюмирайки показанията си
Признавам, че дейността на групировката
Детски писатели, която оглавявах, носеше
Антидемократичен характер и нанесе
Значителни вреди на делото
На демократичното възпитание
На подрастващите поколения.

Реклама