Разпознаване на духовете

by Владимир Сабоурин

Истинските мъртви се обаждат
Неистинските мълчат.