Силогизъм ІІ

by Владимир Сабоурин

Не знам с какво съм заслужил
Да ме обичаш
Ти го правиш
Значи е незаслужено.