Рускинята от Париж

by Владимир Сабоурин

През януари троцки е експулсиран
От съветския съюз за антисъветска дейност
През април бухарин е отстранен
От редколегията на правда
Вестниците са пълни с дописки за деца
Донасящи за родителите си
Аз съм съветски поет
И отчаяно влюбен
В рускиня от париж.

Реклама