Черната книга

by Владимир Сабоурин

Забивам нос
В черния форзац
Първо в началото
После в края на книгата

Мъча се да си спомня
Упойващата миризма
На августовско детско четене

Януари е сам
Трябва да изпиша заглавието.

Реклама