Съответствия ІІ

by Владимир Сабоурин

Свещената черна книга на любовта
По-позната като 120 дни на содом написана
В бастилията изгубена при щурма й
Начало на великата френска буржоазна революция
Намерена през бел епок от немски венеролог
Каталогизира и описва цифром и словом
Шестстотин нейни разновидности подредени йерархично
В божествена комедия

В кулминационните форми
Розата на рая и ануса на ада
Малката смърт и голямата
Съвпадат.

Реклама