Поезия и истина ІV

by Владимир Сабоурин

Знам едно
Стопаджийката която седеше до мен
В разходка смърт оцеля

Сбогом.