Гробищна лирика VІ

by Владимир Сабоурин

Само хубавата жена
И хубавото стихотворение
Може да се сравни
С хубавата храна
Мислеше си червея