Влюбване в Ректора 2

by Владимир Сабоурин

Имате няколко основателни причини
Да се влюбите в мен всяка е основателна
По своему всички щастливи поети си приличат
Първата е че съм ректор
С дама министър на просветата в раницата
Както доскоро бях поет с дама ректор в мешката
Втората е пак че съм ректор
Защото най-добрата поезия се пише
От поети реализирали мечтите си поне отчасти
Третата е че съм властелина на архивите
Аз решавам кой е агент на държавна сигурност
Дори за юлето к. се наложи да реша аз
Четвъртата ласт бът нот лийст е че аз решавам
Кой остава в литературната история аз я пиша
Аз решавам
Ако вече не сте влюбени

Значи сте литературни трупове
Или не съществувате.

Реклама