Съпругът на Лиля Брик

by Владимир Сабоурин

Казвам се осип
Осип максимович брик
Или ося по-известен съм
Като първия съпруг на лиля брик
Родена каган увековечена от маяковски
Аз издадох на свои разноски неговите
Облак в гащи и флейтата гръбнак

Знаете вица за мен нали
Че съм бивш съпруг на лиля юриевна брик
И на маяковски руското уики достоверно
Информира че от 1918-а живеем с него
Като едно семейство

Любимата ми книга по въпроса е
Какво да се прави на чернишевски
Вълнувал ме е но без драми
Женския въпрос като студент по право
Щях да пиша дипломна работа върху социалните
И правни аспекти на проституцията
Но не я написах оставих нещата
На практиката на брака

За кратко бях юрисконсулт в чекато
Няма и година връзките ми с тогавашното кгб
Нека кажа все пак са силно преувеличени знаете
Дийпстейт теориите за еврейскоболшевишкия преврат
Да евреин съм както голяма част от болшевишките кадри
Преди сталин да разчисти бях в тълпата на финландската гара
При пристигането на ленин в петроград чух
Речта произнесена от бетеера и прочее
Докато ромката якобсон и маяка
Чукаха билярд и пиеха коняк

Нека да е ясно
Доволен съм от скромното си място
В света на брака литературния авангард
И модерното летезе аз бившия
Съпруг на лиля брик
И маяковски.

Реклама