Познато ли ти е

by Владимир Сабоурин

Познато ли ти е
Усещането когато рибата
Тръгва да кълве опипва
Пощипва подръпва стръвта
Усещаш меката й джука

Познато ли ти е
Еротичното изживяване
Да усещаш как
След миг ще бъде твоя
Още пълна с живот гъвка
Като светлина
И тъмнина от дълбините

Познато ли ти е
Препотяването на дланите
Трепета на кордата
Който се предава
На цялото ти тяло
Прониква до сърцето
Като оптично жило

Познато ли ти е
Рязкото дръпване между
Тремоло и триумфиращ жест
Сграбчващ слънцето от водите
Които са над твърдта
И водите които са
Под твърдта

Познато ли ти е
Внезапното увисване загубата
На напрежение на опнатост
На любов между хищника и жертвата
Оттласването назад
По един от законите
На нютон

Знам
Че ти е познато
Бях рибата.

Реклама