Когато срещнах тази жена

by Владимир Сабоурин

Когато срещнах тази жена
Вече нямах зъби
Бях на двайсеидве
Тя беше по-голяма от мен
От буржоазно семейство
Беше еврейка
Заведе ме на главната улица
Обу ме облече ме научи ме
Да си връзвам вратовръзката
Плати на зъболекар
Новите ми зъби

Поета е дете
Най-сетне някой
Да се погрижи за мен

Реклама