Трудно е

by Владимир Сабоурин

Трудно е да ме лишиш
От самия себе си
С любов не става
С игнориране не става
С купуване не става
Само с насилие

Терминално насилие
Обичам насилието
Знаеш.