Черните звезди

by Владимир Сабоурин

Черните звезди са
Най-старите звезди

Т.е. най-близо
До младостта

На вселената