Думата с К

by Владимир Сабоурин

Първо забранихте
Думата с Н – аз израснах с нея
Сега не мога да я изпиша
За да не забравя
Какво съм преживял

После забранихте
Думата с П – нямал съм проблеми
С хората с П с възрастта изпитвам
Все по-топло и спокойно чувство
Когато съм с тях чудесни съработници
И хора на които имам доверие

Сега искате да забраните
Думата с Б – баща
И думата с М – майка
Аз стария негър
Който не успя да стане педал
Твърдя, че искате да оставите
Само една дума
Думата с К

В моето детство беше комунизъм
Сега е капитал.

Реклама