Никой не се е родил научен

by Владимир Сабоурин

Никой не се е родил чернилка
Рано ми обърнаха внимание
Обичам да се уча

Никой не се е родил самотен
Ходих на седмична градина
Обичам да се уча

Никой не се е родил женен
Не мислех че някога ще го направя
Обичам да се уча

Никой не се е родил баща
Не вярвах че е за мене
Обичам да се уча

Никой не се е родил разведен
Не съм й помислял че може да се случи
Обичам да се уча

Никой не се е родил поет
Мълчанието е оглушително
Обичам да се уча

Реклама