Може би трябваше

by Владимир Сабоурин

Може би трябваше
Изрично да го кажа не искаш ли
Да участваш в приключението на века

Мислех че е очевидно
Очевидното се казва само в поезията
Ето казвам го.