Владимир Маяковски „морето си отива“

by Владимир Сабоурин

морето си отива отлива се
морето си отива заспива
Както се казва инцидента – изчерпан
Любовната лодка в бита се разби
Уредихме си сметките
И няма нужда от списъци
на взаимните болки беди и обиди

Реклама